KVK Kanunu Aydınlatma Metni


Alesta Sailing® Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder.

Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup Alesta Sailing®, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir.

Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, Alesta Sailing® Web Sitesi ziyaretçileri genel istek, talep, şikayet ve iş başvurularını işletmemiz yetkililerine iletmek için belirtilen e-posta adreslerine göndermektedir.
Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak Alesta Sailing®, sorumlu bir tutum sergileyecektir. Alesta Sailing®’in bu web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;

(i) Alesta Sailing®’in veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,
(ii) yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,
(iii) web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak,

amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir. Ancak Alesta Sailing® açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi kendi kanallarımız dışında üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır.

Kolaylık sağlamak açısından bu web sitesi içerisinde Alesta Sailing® tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde Alesta Sailing® ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda Alesta Sailing®, bu sayfaların kişisel veri politikalarına, gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde Alesta Sailing®’in sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN İSTEK VE TALEPLERİ

KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Alesta Sailing®, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, Alesta Sailing® Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve www.alestasailing.com adresinde bulunan formu doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Alesta Sailing®’e iletebileceklerdir.